Educator internet opleidingen home  
 
    Educator opleidingen op Twitter        


Contact Maatwerk
 
     
Disclaimer en copyrights website
Bereikbaar onder Educator.nl Betreffende de website bereikbaar via Educator.nl
Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Educator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden die mogelijk in de informatie op deze website of op websites en webuitingen waarnaar wordt verwezen voorkomen.


Tevens kunnen wij niet gegaranderen dat de aangeboden informatie te allen tijde en in alle opzichten juist, volledig en actueel is. Educator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke vorm van schade die zou kunnen ontstaan op grond van deze online gegevens of interpretatie daarvan.

Inhoud van deze website
Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Voordat u handelt op basis van de geboden informatie, dient u deze eerst te verifiëren bij de aanbieder en naar de van toepassing zijnde voorwaarden te vragen. Diverse (hyper)links en banner in deze site linken naar websites buiten het domein van Educator, welke geen eigendom zijn van Educator. Deze links zijn ter informatie van de internetbezoeker opgenomen. Educator kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Educator worden onderhouden, wordt afgewezen.

Copyrights
De informatie en onderdelen gepubliceerd op deze website, Educator , mogen alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé doeleinden. De gebruiker van de site heeft niet het recht de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, verspreiden, distribueren, of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke, toestemming van Educator, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website.